Ponúkame ofsetovú tlač pre strednenákladovú a veľkonákladovú tlač na široké spektrum potlačených materiálov. Výhodná cena pri väčších nákladoch.

Maximálny potlačený formát: A0

Materiál:

  • natierané lesklé a matné papiere 90g – 450g.
  • rôzne voluménové papiere do hrúbky 0,3mm
  • lepenky do gramáže 450g
  • samoprepisové papiere od 40g

Kreatívne papiere, samolepiace papiere a fólie, ceninové papiere a d’alšie široké spektrum papierov využiteľných pre technológiu ofsetovej tlače.

Produkty ofsetovej tlače: letáky katálógy, noviny, časopisy, knihy, hospodárske tlačoviny, bloky (lepenné, viazané, špirálované ), samoprepisovacie papiere, kalendáre a iné široké spektrum výrobkov.